Vikten av vårt val av plats

Vi skulle vilja förklara för dig på ett vänligt och informativt sätt skälen till vårt huvudkontor i Hong Kong och vår produktionsanläggning i Guangzhou, Kina. Vårt val påverkas av den speciella blandning av tradition och modernitet som finns i dessa två pulserande metropoler. Hongkong och Guangzhou har länge stått för innovativa idéer och kulturellt utbyte.

Produktionsanläggning i Guangzhou: tradition möter modernitet

I Guangzhou valde vi medvetet en produktionsanläggning som drivs av erfarna hantverkare. Detta gör att vi harmoniskt kan kombinera traditionellt hantverk och moderna, miljövänliga produktionsprocesser. Våra lokala anställda får kontinuerlig utbildning och arbetar enligt höga ekologiska och sociala standarder.

Huvudkontor i Hong Kong: Internationellt nätverk och infrastruktur

Vårt huvudkontor i Hong Kong ger oss tillgång till infrastruktur i världsklass och ett omfattande internationellt nätverk. Detta gör att vi kan hålla vårt exklusiva sortiment uppdaterat och införliva de bästa materialen och idéerna från hela världen i våra kollektioner.

Vårt kvalitetslöfte: Hållbart mode och rättvisa arbetsvillkor

Vårt val av plats representerar inte på något sätt sämre kvalitet eller dåliga arbetsförhållanden. Tvärtom: Vi är stolta över att bygga bron mellan tradition och innovation och att erbjuda dig exklusivt, hållbart mode som är skapat av en unik kombination av hantverk och toppmodern teknik. Vi tackar dig för din förståelse och det förtroende du ger Babara-Mode.


Avtryck:


KOWLOON FASHION LINE LIMITED
RUY 73. EN HUVUDSTAD, PLATS. 18
LUARD ROAD, WAN CHAI
HONG KONG
Företagsnummer: 1525578
Registreringsnummer: 3090861
Kundtelefonnummer: +85298875355
Tillgänglig måndag till fredag ​​från 10:00 till 14:00 

varning

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar i enlighet med 7 § stycke 1 TMG. Men enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Om vi ​​blir medvetna om motsvarande juridiska överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte uppenbart vid tidpunkten för länkningen. Men permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi ​​blir medvetna om några lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Om vi ​​blir medvetna om några juridiska överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.